понеділок, 23 червня 2014 р.

Постанова КМУ від 18.06.2014 № 190 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки наукової інфраструктури"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 червня 2014 р. № 190
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для фінансової 
підтримки наукової інфраструктури

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки наукової інфраструктури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 273 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, ст. 850, № 59, ст. 2367; 2012 р., № 14, ст. 514; 2013 р., № 63, ст. 2283), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                         А. ЯЦЕНЮК
Інд. 70


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 червня 2014 р. № 190

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки наукової інфраструктури

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка наукової інфраструктури та наукових об’єктів, що становлять національне надбання” (далі — бюджетні кошти), зокрема для фінансової підтримки наукової інфраструктури.”.

2. У пункті 2:

1) в абзаці першому слова “з’їздів,” та “виставок,” виключити;

2) абзац восьмий виключити.

3. Пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.”.

Популярні публікації