пʼятниця, 4 квітня 2014 р.

Постанова КМУ від 25.03.2014 № 82 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 р. № 978"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 березня 2014 р. №  82

Київ

Про внесення змін у додаток до постанови 
Кабінету Міністрів України 
від 18 грудня 2013 р. № 978

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 р. № 978 “Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2014 рік” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 10, ст. 321), виклавши його в редакції, що додається.
                  
Прем’єр-міністр України                                                 А. ЯЦЕНЮК
Інд.70


Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 2013 р. № 978
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2014 р. №  82)

ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ МАКРОПОКАЗНИКИ
економічного і соціального розвитку України на 2014 рік

Показник                                                                                                                    2014 рік (прогноз)

Валовий внутрішній продукт (за міжнародним стандартом 
системи національних рахунків 2008 року):

номінальний, млрд. гривень                                                                                          
1574,3
відсотків до попереднього року                                                                                      
97

Валовий внутрішній продукт (за міжнародним стандартом 
системи національних рахунків 1993 року):

номінальний, млрд. гривень                                                                                        
1524,2
відсотків до попереднього року                                                                                    
97

Індекс споживчих цін:

в середньому до попереднього року, відсотків                                                          
108,5
грудень до грудня попереднього року, відсотків                                                        
112

Індекс цін виробників промислової продукції, грудень до 
грудня попереднього року, відсотків                                                                          
112,3

Прибуток прибуткових підприємств, млрд. гривень                                                
253,5

Загальна сума фактичних витрат на оплату праці та інших 
виплат, пов’язаних з відносинами трудового найму, млрд. гривень                      
486,6

у тому числі фонд оплати праці найманих працівників і 
грошового забезпечення військовослужбовців, млрд. гривень                              
459,8

Середньомісячна заробітна плата працівників, брутто:

номінальна, гривень                                                                                                  
3379
номінальна, скоригована на індекс споживчих цін, 
відсотків до попереднього року                                                                                
95,4

Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15—70 років, млн. осіб          
20,15

Рівень безробіття населення у віці 15—70 років за методологією  
Міжнародної організації праці, відсотків до економічно активного 
населення відповідного віку                                                                                      
8,2

Продуктивність праці, відсотків до попереднього року                                        
98,3

Сальдо торговельного балансу, визначене за методологією 
платіжного балансу, млн. доларів США                                                                
-12 604

Експорт товарів і послуг:

млн. доларів США                                                                                                    
82 711
відсотків до попереднього року                                                                              
96,9

Імпорт товарів і послуг:

млн. доларів США                                                                                                  
95 315
відсотків до попереднього року                                                                              
94,7

Популярні публікації